Tarieven

Betalende zaken

De principe advocaat hanteert een standaard uurtarief van € 175,- exclusief de verschuldigde omzetbelasting en verschotten. Verschotten zijn door het kantoor voor u gedane uitgaven zoals griffierecht, deurwaarderskosten en kosten voor het opvragen van uittreksels. Griffierecht is men in geval van een gerechtelijke procedure verschuldigd aan het Gerecht dat de zaak behandelt. Deurwaarderskosten zijn kosten die een deurwaarder berekent voor het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van een vonnis of het leggen van beslag.

Al naar gelang de moeilijkheidsgraad van de zaak en de financiële mogelijkheden van de cliënt is het mogelijk van het standaard honorarium af te wijken. Het maken van een vaste prijsafspraak vooraf behoort ook tot de mogelijkheden. Het eerste kennismakingsgesprek van een half uur is gratis.

Vooraf wordt u, zoveel als mogelijk, een indicatie gegeven wat behandeling van de zaak u zal gaan kosten. In de meeste zaken wordt vooraf een in redelijkheid vastgesteld voorschot verlangd alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen.

Gefinancierde rechtshulp (voorheen Pro deo)

Indien u aan bepaalde criteria voldoet betaalt de overheid een groot deel van de kosten van de advocaat. U bent dan slechts een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. In een strafzaak is het zelfs mogelijk dat u helemaal niets hoeft te betalen. Op de site van de Raad van Rechtbijstand kunt u vernemen of u in aanmerking komt voor een toevoeging in de kosten voor rechtsbijstand. De regeling komt er kortweg op neer dat u niet teveel vermogen en een niet te hoog inkomen mag hebben. Uiteraard zullen wij zorg dragen voor uw aanvraag.