Bouwrecht

Indienen van een bouwplan of juist bezwaar er tegen maken?!

Als u een bouwplan wilt indienen of juist actie wilt ondernemen tegen een bouwplan in uw buurt is het verstandig vooraf de hulp van een ervaren advocaat in te roepen. mr drs RFP Scheele is specialist omtrent dit soort procedures. Hij kent de procedures en kan u snel duidelijk maken of uw bouwplan of bezwaar kans van slagen heeft. Uiteraard kan hij u ook bijstaan bij de bouwaanvraag of bij het indienen van uw zienswijzen of bezwaarschrift. Mocht er daarna eventueel een rechtsgang plaats hebben, kan hij U blijven ondersteunen

Specialist nodig? BEL naar 010-442 444 7 en maak een afspraak met mr drs RFP Scheele

Jaarlijks beslist de gemeente op vele (bouw-)aanvragen. In de rubriek “officiële mededelingen” in uw huis-aan-huisblad kunt u dit nalezen. De kans is groot dat een besluit van de gemeente uw belangen raakt. U kunt de aanvrager zijn, maar ook de buurman of concurrent van de aanvrager. In beide gevallen kan hij adviseren en\of bijstaan bij de procedures die op grond van de Algemene Wet bestuursrecht, WRO of woningwet mogelijk zijn.

Met de juiste gegevens en stukken kunnen wij vaak binnen een dag een eerste inschatting maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een (bouw)aanvraag.
Ook eventuele aankondigingen van bestuursdwang of dwangsommen onderwerpen wij voor u aan een quick scan. De ervaring leert ons namelijk dat de eerste klap meer dan een daalder waard is.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de procedures rond een bouwaanvraag waarmee U bij ons terecht kunt

  • Is een bouwvergunning altijd verplicht?
  • Past het bouwplan binnen het bestemmingsplan?
  • Kan de gemeente vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen?
  • Binnen welke termijn moet ik actie ondernemen?
  • Wat zijn mijn kansen in een procedure?
  • Kan men met een bouwvergunning direct bouwen?
  • Wanneer handhaaft de gemeente het bestemmingsplan?
  • Heb ik recht op schadevergoeding?