Boedel- of Echtscheiding

Echtscheiding/ ontbinden geregistreerd partnerschap

Als u te maken krijgt met een echtscheiding komt er heel wat op u af. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden. Dat is niet gemakkelijk op zo'n verdrietig moment. Op deze site vindt u informatie over de echtscheiding, hoe de procedures werken en waar u aan moet denken.

Echtscheidingsprocedures lopen altijd via de rechtbank. Voor het voeren van een echtscheidingsprocedure heeft u altijd een advocaat nodig om de procedure te begeleiden. U kunt dus niet zonder een advocaat scheiden!

Zogenaamde bemiddelaars, kunnen bemiddelen maar het daadwerkelijke scheiden kan alleen via de advocaat.

Procedures

Er zijn verschillende mogelijkheden om de echtscheiding te regelen. Dit betekent dat een scheiding op meerdere manieren kan verlopen. Welke procedure u gaat volgen is voornamelijk afhankelijk van hoe goed u nog met uw ex-partner kunt communiceren

Wanneer u nog goed overweg kunt met uw ex-partner is het mogelijk de scheiding sneller en gemakkelijker af te ronden, omdat u dan samen goede afspraken kunt maken en er geen rechter nodig is die zich inhoudelijk over de zaak zal buigen. U kunt dan samen via een advocaat scheiden.

Als u aan het begin al vermoedt of weet dat het wel eens lastig kan gaan worden om samen afspraken te maken zult u met een andere voorbereiding in de scheiding moeten stappen. U heeft dan allebei een advocaat nodig.

Duur van de echtscheidingsprocedure

Hoe lang het duurt om de scheiding af te ronden is in de eerste plaats van uzelf afhankelijk. Als u onderling goede afspraken kunt maken kan de echtscheiding snel worden afgerond (binnen 4-6 weken na indiening van het echtscheidingverzoek). Alles staat of valt met de onderlinge communicatie tussen u en uw ex-partner.

Kosten

De kosten die u moet maken bij een echtscheiding zijn bijvoorbeeld het griffierecht dat u aan de rechtbank moet betalen, de kosten van uittreksels, (eventueel) de gerechtsdeurwaarder en de advocaatkosten. Zorg altijd dat u een advocaat kiest die gespecialiseerd is in echtscheidingen, een specialist kan uw echtscheiding efficiënt voor u afhandelen en daarmee voorkomen dat u onnodig op kosten gejaagd wordt.

De principe advocaat hanteert een vast bedrag voor scheidings procedures: Euro 2500-4000

______________________

Geregistreerd partnerschap beëindigen (altijd advocaat/notaris nodig)

Het geregistreerd partnerschap kan eindigen doordat één van de partners of beide partners de registratie ongedaan willen maken. Dit kan met wederzijds goedvinden buiten de rechter om of door ontbinding via een uitspraak van de rechter.

Als de partners het eens zijn over de beëindiging van hun geregistreerd partnerschap, is tussenkomst van de rechter niet nodig. Het 'wederzijds goedvinden' moet wel aantoonbaar en goed geregeld zijn. Daarom zijn de partners verplicht een overeenkomst op te stellen. De overeenkomst moet tot stand komen met hulp van een advocaat of notaris. Deze geeft aan de burgerlijke stand de verklaring af dat de overeenkomst tot beëindiging is gesloten. De verklaring is ondertekend door de advocaat of notaris en door de partners.

Kinderen in het spel? Rechter noodzakelijk

Als er minderjarige kinderen betrokken zijn, verloopt de beëindiging van het geregistreerd partnerschap altijd via de rechter. Voor de afspraken over de kinderen moet dan een ouderschapsplan worden overgelegd.

Ontbinden lijkt erg veel op scheiding

Veel zaken binnen de ontbinding van een geregistreerd partnerschap lijken op een echtscheidingsprocedure. Zo heeft U wellicht te maken met een alimentatieplicht, verdeling van de boedel of een pensioen.

Zorg dat U alles goed regelt!